A kéziratod érték.

Regény Mese Vers Színdarab Tudományos Szakmai Jegyzet

Jókai-díj 2018

Adrianus Alapítvány a Falvak Kultúrájáért

2017. április 26.

Nemzetközi irodalmi pályázatot hirdet a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány

Jókai-díj 2018

Az irodalmi pályázat témája az Arany János-emlékévhez kapcsolódik, téma: Arany János időskori lírájának időszerűsége. 

Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan szépirodalmi írással – prózával vagy tanulmánnyal – lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 db A4-es oldalt, de legalább 10 oldalasnak kell lennie, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. Kérjük a felhasznált források pontos jelölését. 

A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mail címe, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: „Jókai-díj 2018, pályázat”. 

 A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában (WORD) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címek valamelyikére. 

Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok nem kerülnek értékelésre. 

 

A pályázat beérkezési határideje: 2017. október 31. 


A döntés és értékelés: a legmagasabb értékelést – Arany díszoklevél – kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság 2018. január 22-én hozza meg döntését.

 A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata. 

Az elismerés 2018 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából, Révkomáromban kerül átadásra. 

A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásainak első felhasználási joga az alapítókat illeti, amely a „Jókai-díj 2018” antológiában való megjelentetést tartalmazza.

A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem küldik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a díjat, de értékelésre kerül, és írása megjelenhet az évkönyvben. 


Levélcímek: 
1. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület Valchovnícka 2. (Csapó u. 2.) 945 01 Komárno, Szlovákia 
2. Falvak Kultúrájáért Alapítvány Gidófalvy út 29. 1134 Budapest, Magyarország 

 

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét egy közelgő eseményünkre is:

Költők aranyosszigeti találkozója (2017. június 10-16.)

Tervezet, amelyet a résztvevők igénye szerint pontosítunk

 

Első ellátás 10-én ebéd, utolsó 15-én reggeli

 

Június 10. (szombat): 12.00-ig beérkezés. 15.00 Tisztelgés az írók, költő, nyelvészek és műfordítók, valamint folklóristák és mesemondók lovagi emlékoszlopainál.  17.00 A találkozó ünnepélyes  megnyitása a Böszörményi László Faluházban (nyílt rendezvény). 19.00 Zenés ismerkedési est sok verssel.

 

Június 11. (vasárnap) Tájékoztató a térség történetéről, szabadprogram felekezet(ek) igény szerint, felkészülés a délutáni programokra. du. „Közönségtalálkozó” irodalmi kávéház a beregi falvakban (Várhatóan minimum 2-4 települést érint az irodalmi program)  Irodalmi kévéház: bemutatkozik xy

 

Június 12. (hétfő) Irodalmi zarándoklat a Kölcsey Ferenc Társasággal, megemlékezés Szatmárcsekén és Tiszacsécsén,. Lovagias élet a 21. században: Juhász Ferenc mkl bemutatja a lakatlan Nagygéc települést. Petőfi emlékek nyomában, fürdés a Túrban. Este: Irodalmi kávéház, beszélgetés a Jókai-díjról, bemutatkozik: xy….

 

Június 13. (kedd). „A pozsonyi csata emléknapja” De: Költőelődökről másképpen (ea) Du. Környezetkultúra: Ricsika értékei, kirándulás a természetbe Agárdi Sándor mkl vezetésével Este: „Honfoglaló elődeink” fogadása, szertűzgyújtás (A Verecke Pozsony lovagtúra fogadása.)

 

Június 14. (szerda) de. Kötetlen szabadidő (pihenés, fürdés, horgászat stb.) Du: „Ember és a fizika” Nick Árpád erőemelő bemutatója, majd az 1956-os Büszkeség-pont felavatása, majd 1956-os könyvbemutató este: az Aranyosszigeti  Antológia bemutatása, a találkozó ünnepélyes zárása élőzenés gulyásparti.

 

Június 15. (csütörtök) Egyéni terv szerinti elutazás, transzferbiztosítással. 

Felnőtt tartalom

Ezt a művet a szerzője felnőtt tartalomnak jelölte meg.
Nyilatkozz az életkorodról!

Törlés

Biztosan folytatod?

Sikeres megerősítés

Sikeres értékelés

Kreditlista

Megnevezés
Kredit
Megnevezés
Kredit
regény
10
melodráma
5
kisregény
5
bábjáték
5
novella
1
rövidfilm (forgatókönyv)
1
esszé
1
kisfilm (forgatókönyv)
5
mese
1
dokumentumfilm (forgatókönyv)
5
vers
1
nagyjátékfilm (forgatókönyv)
10
színdarab (tragédia, komédia)
5
tudományos mű 5.000-100.000 karakter között
5
jelenet
1
tudományos mű 100.000 karakter felett
10
iskolai előadás
1
szakmai mű 5.000 karakterig
1
ifjúsági darab
1
szakmai mű 5.000-100.000 karakter között
5
tragikomédia
5
szakmai mű 100.000 karakter felett
10
musical
5
jegyzet, kritika
1